Portrait of cute girl drawing with colorful pencils with her mother near by

Więcej o kursie

Dzieci opanowują „bez nauki” w ciągu roku szkolnego (8-8,5 miesiąca) średnio około 300 (często ok. 400) pojęć oraz wiele zazwyczaj stosowanych poleceń.

Rodzice i dzieci o metodzie N1S

  • tęsknią za zajęciami,
  • bawią się używając języka obcego, zarówno w trakcie zajęć, jak i poza nimi,
  • przeżywają razem z rodzicami satysfakcję ze swoich umiejętności,
  • cieszą się uznaniem w gronie kolegów,
  • posiadają doskonały start w szkole, gdyż rozpoczynają edukację lingwistyczną rozumiejąc nauczyciela,
  • dają sobie świetnie radę z nauką języka obcego na dalszych etapach edukacji,
  • uzyskują pozytywne nastawienie do nauki języka i wiarę we własne możliwości,
  • nie doświadczają lęku w związku z nowym, niezrozumiałym słownictwem (dzieci uczone metodą N1S traktują nieznane pojęcia w języku angielskim podobnie jak w języku polskim).
  • opanowują „bez nauki” w ciągu roku szkolnego (8-8,5 miesiąca) średnio około 300 (często ok. 400) pojęć oraz wiele zazwyczaj stosowanych poleceń.
  • nauczanie dzieci metodą N1S sprawia zawsze wiele radości dzieciom i rodzicom oraz daje wiele satysfakcji Nauczycielom, którzy mogą obserwować tą radość i efekty swojej pracy.
METODA NATURAL FIRST STEPS – JĘZYK DRUGI, A NIE JĘZYK OBCY

Nie przewiduje nauki w domu, w rozumieniu świadomego powtarzani materiału w celu zapamiętania go. Mimo to, edukacja dzieci odbywa się także w domu. Jest to jednak forma niezauważalnej a z pewnością nieuciążliwej już dla dziecka nauki – Tempo każdego spotkania z dziećmi jest dość dynamiczne i angażuje do pracy wszystkich uczniów

DZIECKO UCZONE METODĄ NATURAL FIRST STEPS

zachowuje wobec języka drugiego postawę otwartości, zainteresowania oraz czuje się bezpiecznie wobec osób posługujących się tym językiem. Nieodłącznymi elementami metody są: moderowana przez lektora praca i zabawa dzieci oraz piosenka wprowadzająca i utrwalająca nowe słownictwo i zwroty.

LEKTORZY N1S

wybierani są zarówno pod względem kwalifikacji jak cech osobowości. Spotkanie dziecka z nauczycielem podczas zajęć nie stwarza wrażenia lekcji, znanej z tradycyjnej szkoły. Prowadzący zajęcia, niejako przewodnik, prowadzi uczniów przez różne prace i zabawy posługując się wyłącznie językiem angielskim.

Zapisz się na kurs

Imię i nazwisko rodzica (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Wiek dziecka

Wybierz kurs

Uwagi

Umów się na bezpłatną konsultację z metodykiem

Tel.:  534 832 444

e-mail: szkola@ignatki.pl