Portrait of lovely girl doing sums on transparent board with schoolmates on background

Więcej o kursie

PRZEBIEG ZAJĘĆ

Zajęcia rozpoczynają się od zadania praktycznego problemu, na który odpowiedź może dać matematyka. Problem jest analizowany w grupie, a dzieci same mają dojść do sposobu rozwiązania go. Każde dziecko ma prawo się wypowiedzieć. Prowadzący zajęcia jest mentorem, który ma za zadanie kierować myśli dzieci w odpowiednim kierunku, podpowiadać i zapisywać ważne spostrzeżenia grupy. Prowadzący wspomaga również zapisywanie matematyczne uzyskiwanego rozwiązania, dzięki czemu dzieci uczą się, w jaki sposób zapis ułatwia wyrażenie rozwiązania problemu.

BEZ FORMALNYCH ZAPISÓW MATEMATYCZNYCH

Zapis i operacje matematyczne nie są jednak celem, a tylko narzędziem w rozwiązaniu. Dzięki temu, że nie potrzebujemy formalnego zapisu matematycznego, potrafimy z dziećmi intuicyjnie przerobić zagadnienia, które w szkole pojawią się dużo później (nota bene, kiedy dziecko zatraci już intuicję…). Kształcimy myślenie w ustrukturyzowany sposób, identyfikowanie regularności i prawideł rządzących liczbami i zjawiskami, dzięki czemu poszerzamy horyzonty i powodujemy przyswajanie naturalnych mechanizmów „wiem, jak się nad tym zastanowić”, „wiem jak zadać pytanie” itp.

KORZYŚCI Z ZAJĘĆ

Dzieci uczą się samodzielnie myśleć, dostrzegać regularności i rozwiązywać problemy;lepiej uczą się matematyki szkolnej, ponieważ znają zasady ogólne i wiedzą skąd się one wywodzą;umieją więcej; są w stanie ogarnąć znacznie szerszy program niż w szkole, dzięki temu, że niektóre proste koncepcje mogą zrozumieć bez ich mozolnego i skomplikowanego obliczania, które jest wymagane w szkole (np. całkowanie, liczby zespolone);lepiej rozumieją matematykę, co ułatwi im zdawanie egzaminów i naukę na wyższych poziomach edukacji; są przygotowane do rozwiązywania problemów niestandardowych nieomawianych w szkole, co daje im możliwość wzięcia udziału w konkursach matematycznych i olimpiadach.

PROGRAM ZAJĘĆ
Poziom PASCAL dla dzieci w wieku 6-7 lat
Powtórzenie poprzednich poziomów, zagadnienia szkolne oraz dodatkowo: ułamki zwykłe, liczby pierwsze, kombinatoryka, figury geometryczne-pola, obwód,przekształcenia, zbiory, logika, liczby ujemne, bryły, trójkąt Pascala, miary, kolejność.Poziom PITAGORAS dla dzieci w wieku 8-9 lat
Powtórzenie poprzednich poziomów, zagadnienia szkolne oraz dodatkowo: wielokąty, parkietaż, grafy, ciągi liczbowe i szeregi, nieskończoność, rachunek prawdopodobieństwa, teoria liczb, kryptografia, zagadnienia optymalizacyjne, logika.Poziom EULER dla dzieci w wieku 10-11 lat
Powtórzenie poprzednich poziomów, zagadnienia szkolne oraz dodatkowo: teoria liczb, grafy, gry matematyczne, metody mnożenia, potęgi, logika, funkcje, arytmetyka modułowa, teoria gier, ciąg Fibonacciego, równania, kodowanie, matematyczne origami.
Poziom GAUSS dla dzieci w wieku 12 lat
Powtórzenie poprzednich poziomów, zagadnienia szkolne oraz dodatkowo: ciągi liczb, funkcje, twierdzenie Pitagorasa, wielościany, ułamki okresowe, prawdopodobieństwa, liczby zespolone, funkcje trygonometryczne, równania liniowe i kwadratowe.

ZOBACZ CAŁY PROGRAM

Zapisz się na kurs

Imię i nazwisko rodzica (wymagane)

Adres email (wymagane)

Nr telefonu (wymagane)

Wiek dziecka

Wybierz kurs

Uwagi

Umów się na bezpłatną konsultację z metodykiem

Tel.:  534 832 444

e-mailszkola@ignatki.pl