Cinema City w naszej szkole.

 In Język Angielski

Jakie korzyści przynosi nauka autentycznej komunikacji ?

-W szkołach publicznych dzieci uczą się wielu form językowych oraz umiejętności budowania zdań, różnorodnych słówek, umiejętności czytania oraz pisania w języku obcym. Jest to ambitny zestaw treści, ale czy to wystarczy aby zastosować język obcy w życiu codziennym?

Płynność oraz umiejętność spontanicznego używania języka osiągamy,dzięki stosowaniu go do autentycznej komunikacji. W Centrum Nauki Ignatki, zajęcia polegają głównie na aranżacji zadań komunikatywnych opierających się na werbalnym przekazie informacji między rozmówcami.

Aktywności na zajęciach nie ograniczają się jednak wyłącznie do rozmów. Wielokrotnie wprowadzane są funkcje językowe, czyli dialogi sytuacyjne z życia codziennego.

W kilku słowach postaramy się wyjaśnić dlaczego funkcje językowe są tak istotnym elementem edukacji językowej.

-Funkcje językowe odzwierciedlają sytuacje oraz dialogi z życia codziennego, dzięki czemu umiejętności porozumiewania się kursantów wykraczają poza sfery sali lekcyjnej. Uczniowie uczą się komunikować nie tylko podczas zajęć, ale również w autentycznych życiowych sytuacjach.

– Funkcje językowe nie są zbiorem reguł lub form gramatycznych, lecz są to autentyczne oraz pełne wyrażenia i zwroty, służące do załatwiania konkretnych spraw typu: kupno biletu, zamawianie jedzenia, czy rozmowa z lekarzem. Zatem funkcje językowe są sprecyzowane tematycznie oraz celowo.

Poniżej podany jest przykład zastosowania formy „can”,która używana jest do określania tego co ktoś potrafi lub tego co ktoś może lub nie może robić.

Tradycyjna metoda/forma:

„I can ride a bike.” – Potrafię jeździć rowerem.

Metoda komunikatywna/funkcja językowa:

„Can I have some bread,please?” – Czy mogę prosić o trochę chleba?

-Dzięki funkcjom językowym dziecko nie tylko zna i potrafi ułożyć zdania w różnych czasach gramatycznych, ale również jest w stanie np.: zrobić zakupy w sklepie, poprosić o rachunek, zamówić obiad, zapytać o drogę, zamówić bilet, odprawić się na lotnisku i wiele innych.

-Ćwiczenie dialogów oraz funkcji językowych odbywa się w precyzyjnie przemyślanych warunkach, zaaranżowanych w taki sposób aby jak najbardziej odzwierciedlały daną sytuację. Przykładowo, zamawiając jedzenie uczniowie mają możliwość zjedzenia tego co zamówili oraz płacą za to przy kasie. Dzięki temu pobudzane są odpowiednie zmysły odpowiedzialne za doświadczanie tego co się dzieje w autentyczny sposób, a to w efekcie przygotowuje ucznia do komunikacji poza salą lekcyjną.

-Odgrywanie roli odbywa się w formie wystąpienia publicznego, co przełamuje barierę językową oraz przygotowuje uczniów do rozmowy i interakcji z różnymi osobami. Wymiana zdań nie występuję w formie tradycyjnej, czyli wyłącznie między jednym uczniem a nauczycielem. Uczniowie rozmawiają między sobą często zmieniając rozmówcę, więc przygotowani są do konwersacji z osobami na różnym poziomie zaawansowania oraz mającymi różny akcent oraz wymowę, dokładnie tak jak odbywa się to w prawdziwym świecie.

–  Funkcje językowe wprowadzane oraz ćwiczone są kilka razy w roku. Daje to możliwości nabywania umiejętności komunikacji oraz płynności językowych jakich dzieci nie doświadczają w szkołach publicznych, lub sporadycznie mają okazję do nabywania podobnych umiejętności.

W ostatnim czasie nasi uczniowie nauczyli się zamawiać bilety oraz przekąski w kinie. Dzieci poznały słownictwo oraz pełne zwroty takie jak: „Can I have some popcorn, please?”, „What time does the film start?” itp. Świetnie się przy tym bawiliśmy a całość podsumowana była krótkim seansem filmowym, w języku angielskim rzecz jasna.

metodyk szkoły,
Monika Lewoc

 

Zadzwoń Teraz