Angielski
07.09.2018/ 08.09.2018

Prosimy o wybranie dnia

Prosimy o wybranie zajęć

Imię i nazwisko opiekuna (wymagane)

Adres email (wymagane)

Telefon (wymagane)

Imię i nazwisko dziecka (wymagane)

Data urodzenia dziecka (wymagane)

Adres zamieszkania(wymagane)

Skąd się o nas dowiedziałeś?

* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).

Wyrażam zgodę na wykorzystanie wizerunku mojego dziecka poprzez upowszechnianie zdjęć i materiałów filmowych dla celów promocyjnych przez Centrum Nauki Ignatki

Zadzwoń Teraz