GAUSS (12 – 13 LAT)

Szczegółowy program

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Zadania logiczne
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, własności liczb i ich konsekwencje
 • Ciągi liczbowe, ciąg Fibonacciego
 • Grafy – wierzchołki, krawędzie, drogi i zależności między nimi
 • Twierdzenie Pitagorasa
 • Teoria liczb – liczby pierwsze, cechy podzielności, własności liczb
 • Matematyczne orgiami
 • Wielokąty – pola figur, sposoby obliczania
 • Metody mnożenia – pałeczki Napiera i inne
 • Kombinatoryka i rachunek prawdopodobieństwa
 • Funkcje – pojęcie funkcji, wzory i wykresy funkcji

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych cz. II
 • Programowanie
 • Wielościany – powierzchnia i objętość
 • Ułamki okresowe – własności, zamiana na ułamek zwykły
 • Interesujące punkty trójkąta – (np. środek ciężkości), własności
 • Równania liniowe i kwadratowe, rozwiązywanie, opisywanie nimi rzeczywistości
 • Matematyczne orgiami
 • Arytmetyka modulo – operacje na resztach z dzielenia
 • Rachunek prawdopodobieństwa, określanie i porównywanie prawdopodobieństw, paradoksy.
 • Podstawowe funkcje trygonometryczne, czym są, co opisują, zależności między nimi
 • Liczby zespolone, czym są i po co są
Zajęcia w waszej szkole
Empty tab. Edit page to add content here.
Zadzwoń Teraz