L KIDS

13-18 LAT

OD VI KLASY

Ilość Osób

GRUPA 4-10 OSÓB

Czas trwania

Częstotliwość: 2 razy w tygodniu

Ilość godzin podczas jednego spotkania: 2 x 45 min

Liczba zajęć

110 godzin

Koszt

Zadzwoń i zapytaj o aktualne promocje

Dodatkowe korzyści

-konsultacje z metodykiem i nadzór metodyczny

– dostęp do dziennika on-line

– dostęp do anglojęzycznej biblioteki szkolnej

– płatność w nieoprocentowanych ratach

– bieżący kontakt z lektorem

-oceny opisowe semestralne i na koniec roku

– ocenianie kształtujące

Ambitny program

Kursy przeznaczone dla młodzieży od 13 do 18 lat. W tym stopniu zaawansowania kursanci operują bogatym słownictwem, potrafią coraz swobodniej dyskutować i prowadzić dialogi. Kursy rozwijają nabyte przez nich umiejętności i przygotowują do egzaminów. Postępy w nauce są na bieżąco monitorowane a uczniowie angażowani są w projekty oraz inspirujące prace domowe.
Stawiamy głównie na komunikacje.

Liczebność grupy zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie pozwala na indywidualizacje pracy każdego ucznia.

Jak współpracujemy z rodzicem ?

Rodzice maja bezpośredni kontakt z lektorem i w każdej chwili mogą uzyskać informacje dotyczącą postępów dziecka i kursu

Dostęp do dziennika on-line

Konsultacje indywidualne po każdym semestrze

Podsumowanie pracy dziecka po każdym semestrze w formie oceny opisowej

Korzyści dla Twojego dziecka
  • rozwinie umiejętność swobodnej komunikacji w sytuacjach, które może napotkać na co dzień będąc za granicą
  • udoskonali czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie
  • rozwinie wyobraźnię językową poprzez idiomy, przysłowia, czasowniki frazowe oraz słowotwórstwo
  • zanurzy się w języku poprzez czytanie, oglądanie i słuchanie angielskich: artykułów, newsów, piosenek oraz filmów
  • weźmie udział w burzliwych dyskusjach w języku angielskim
  • nauczy się krytycznego myślenia
  • rozwinie umiejętność pracy zespołowej
  • wzmocni pewność siebie
  • nauczy się pracować samodzielnie celem powtórki materiału
Zadzwoń Teraz