M KIDS

8-12 LAT

II-VI KLASA

Ilość Osób

GRUPA 4-10 OSÓB

Czas trwania

1 raz w tygodniu: 2 x 45 min (8 lat)

1 raz w tygodniu:  2 x 50 min ( 9, 10, 11,12 lat)

Liczba zajęć

60 godzin/rok

Koszt

Zadzwoń i zapytaj o aktualne promocje

Dodatkowe korzyści

-konsultacje z metodykiem i nadzór metodyczny

– dostęp do dziennika on-line

– dostęp do anglojęzycznej biblioteki szkolnej

– płatność w nieoprocentowanych ratach

– bieżący kontakt z lektorem

-oceny opisowe semestralne i na koniec roku

– ocenianie kształtujące

Ambitny program

Dzieci w wieku wczesnoszkolnym są niezwykle aktywne, chętnie podejmują nowe wyzwania i nawiązują nowe znajomości. Są to doskonałe warunki do zaangażowania się w naukę języka dlatego warto podjąć wyzwanie już dziś.

Kursy przeznaczone dla dzieci w wieku od 8–12 lat bazują na intensywnym programie nauczania, zakładającym opanowanie bogatego słownictwa i umiejętności komunikacji w języku angielskim.

To właśnie umiejętność swobodnej komunikacji jest naszym oczkiem w głowie.  Pracujemy zarówno nad poprawnością językową jak i nad płynnością wypowiedzi. Przeznaczamy wiele czasu podczas zajęć na ćwiczenie komunikacji.  Uczniowie systematycznie otrzymują kreatywne oraz aktywizujące zadania domowe. Nasi uczniowie nie muszą  odrabiać prac domowych, ale chcą je odrabiać. Na naszych zajęciach nie brakuje również użycia nowoczesnych technologii.

Chcemy efektywnie motywować i monitorować wysiłki naszych uczniów i dlatego wprowadziliśmy w naszej szkole ocenianie kształtujące. Ocenianie kształtujące przewiduje efektywną poprawę błędów. Oznacza to, że błędy kursantów używane są jako materiał do dalszego rozwoju, a nie do bezcelowego ilustrowania błędów per se.W informacji zwrotnej kursanci otrzymują oznaczenia, nie tylko tych obszarów wiedzy, które wymagają ulepszenia, ale również oznaczenia, tego co znacznie uległo poprawie. Ma to znaczną wartość aktywizującą, dzięki czemu uczniowie nie tracą motywacji do nauki.

Liczebność grupy zapewnia odpowiednią dynamikę pracy, a jednocześnie pozwala na indywidualizacje pracy każdego ucznia.

Jak współpracujemy z rodzicem ?

Rodzice maja bezpośredni kontakt z lektorem i w każdej chwili mogą uzyskać informacje dotyczącą postępów dziecka.

Konsultacje indywidualne po każdym semestrze

Podsumowanie pracy dziecka po każdym semestrze w formie oceny opisowej

Korzyści dla Twojego dziecka
  • rozwinie swobodną komunikację w sytuacjach codziennych oraz szkolnych
  • rozwinie nabyte sprawności językowe (czytanie, pisanie, słuchanie, mówienie)
  • rozwinie poziom języka na poziomie A2
  • przyswoi idiomy, przysłowia i czasowniki frazowe
  • nie będzie bał się komunikować w języku angielskim
  • rozwinie swoją autonomię i niezależność w procesie edukacji językowej
  • wykształci zdolność formułowania i wyrażania niezależnych opinii i sądów
  • rozwinie umiejętności interpersonalne dzięki wspólnym projektom
  • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie poprzez pozytywne doświadczenia i dzięki ocenianiu kształtującemu
  • udoskonali własną strategię nauki dzięki realizacji zadań domowych oraz bieżących powtórek materiału
Zadzwoń Teraz