PASCAL (6 – 7 lat)

Szczegółowy program

ROK 1 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Czy między liczbami są liczby?
 • Zadania na myślenie logiczne i proste działania na liczbach naturalnych
 • Figury geometryczne – porównania figur geometrycznych oraz tworzenie figur przy użyciu innych figur geometrycznych, zagadnienie symetrii, powierzchnia, obwód
 • Liczby pierwsze, Wielkie liczby , Liczby trójkątne i kwadratowe, Ciągi
 • Ułamki zwykłe – nazywanie i porównywanie ułamków
 • Iteracje
 • Parzystość
 • Zbiory – zbiory łączne i rozłączne, szukanie części wspólnej
 • Nierówności liczbowe
 • Wstęp do rachunku prawdopodobieństwa – pojęcie szansy zdarzenia
 • Kombinatoryka (tworzenie maksymalnej liczby kombinacji z podanych kolorów/ liczb itd., dowody)
 • Tworzenie planów pomieszczeń (użycie różnych miar i badanie relacji między przedmiotami)

ROK 2 – ZAKRES PROGRAMU:

 • Rozwiązywanie problemów logicznych przy użyciu  różnych metod i ilustracji – stosowanie różnych strategii logicznych
 • Geometria – wielokąty, przyległość figur, figury 3D, pole, obwód, objętość, kąty, transformacje figur (rotacje, przesunięcia itd.), ćwiczenia wyobraźni przestrzennej
 • Wstęp do programowania
 • Algebra, liczby naturalne, liczby ujemne, mnożenie, dzielenie
 • Ułamki zwykłe – dodawanie ułamków
 • Nieskończoność
 • Kolejność zdarzeń i operacji matematycznych, czas
 • Analiza danych (badania, ankiety, analiza wyników, graficzne ilustracje  wyników, pojęcia średniej, mediany) i przewidywanie wyników na podstawie dostępnych informacji, prawdopodobieństwo
 • Operacje na pieniądzach
 • Kombinatoryka – kontynuacja
 • Matematyczne origami
Zajęcia w waszej szkole
Empty tab. Edit page to add content here.
Zadzwoń Teraz