S KIDS

3-7 LAT

Czas trwania

2 razy w tygodniu po 35min (3-6), 2 razy w tygodniu po 45min (7lat)

Liczba zajęć

60 godzin/rok

Koszt

1199zł, zadzwoń i zapytaj o aktualne promocje

Dodatkowe korzyści

-konsultacje z metodykiem i nadzór metodyczny

– dostęp do dziennika on-line

– dostęp do anglojęzycznej biblioteki szkolnej

– płatność w nieoprocentowanych ratach

– bieżący kontakt z lektorem

-oceny opisowe semestralne i na koniec roku

– dostęp do zabaw interaktywnych on-line

Ambitny program

Wiek przedszkolny to najlepszy moment , żeby obudzić w dzieciach wyobraźnię językową i wykorzystać ją w mądry sposób.  Przedszkolaki doskonale sobie radzą z nauką nowych słówek i prostych angielskich zwrotów. Ważny jest sposób przekazania treści. Piosenki, wierszyki, zabawa przy tablicy interaktywnej, taniec, zabawy ruchowe, prace plastyczne to ich żywioł a zarazem najskuteczniejszy sposób na przyswajanie języka obcego. Łatwość, z jaką maluchy po kilkunastu zajęciach obcują z angielskim jest jednocześnie imponująca i niejednokrotnie zaskakująca. Wykorzystajmy ten potencjał.

Program naszych kursów przeznaczonych jest dla dzieci  w przedziale od 3–7 lat.  Dostosowany jest do ich wieku, poziomu, możliwości oraz naturalnego tempa nauki. Dbamy aby każde zajęcia były ciekawe i zachęcały każdego do aktywnej zabawy.

Jak współpracujemy z rodzicem ?

Rodzice maja bezpośredni kontakt z lektorem i w każdej chwili mogą uzyskać informacje dotyczącą postępów dziecka.

Konsultacje indywidualne po każdym semestrze

Podsumowanie pracy dziecka po każdym semestrze w formie oceny opisowej

Korzyści dla Twojego dziecka
  • otworzy się na poznawanie języka angielskiego
  • przyswoi krótkie piosenki, rymowanki oraz scenki sytuacyjne, prezentowane na zajęciach
  • nauczy się reagować na proste komunikaty i polecenia w języku angielskim, nie tylko pojedyncze słowa ale również całe zdania
  • rozwinie umiejętność globalnego rozumienia słuchanego tekstu
  • będzie ćwiczyć poprawną wymowę i intonację
  • nauczy się współdziałać w grupie
  • wzmocni poczucie własnej wartości i wiary w siebie
  • dzięki aplikacji będzie mogło bawić się i ćwiczyć również w domu
  • zbuduje pozytywne skojarzenia związane z uczestnictwem w zajęciach dodatkowych, bez udziału rodziców
  • doświadczy pełnego wsparcia ze strony nauczyciela prowadzącego