Licencjonowane metody

W naszej szkole starannie zaplanowaliśmy skuteczny rozwój językowy dzieci od 4 do 15 lat.

Nasi uczniowie rozpoczynają przygodę z językiem angielskim w przedszkolu, a kończą egzaminem ósmoklasisty. Dzięki zaplanowanej przez nas ścieżce edukacyjnej nie marnujesz czasu i potencjału swojego dziecka i masz pewność, że zawsze robi ono krok do przodu w swojej językowej edukacji.

Nauka w HiIgnatki jest podzielona na 3 etapy:

Etap I: WOW

dzieci w wieku 4-10 lat

Etap II: Young Teens

dzieci w wieku 10-12 lat

Etap III: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

od VII do VIII klasy

Etap I: WOW (S, M, L Kids)

Jest przeznaczony dla dzieci w wieku 4-10 lat. Na tym etapie wykorzystujemy licencjonowane metody – WOW English – dzięki którym możesz oczekiwać konkretnych rezultatów i osiągnięć swojego dziecka. Co ważne, WOW English wykorzystuje najnowszą wiedzę psycholingwistyczną – dzieci zapamiętują poznany materiał w sposób naturalny, a co za tym idzie – niewymuszony i przyjemny.

W nauczaniu najmłodszych używamy metody TPR (Total Physical Response), zachęcając dzieci do nauki poprzez ruch i aktywne uczestnictwo w zajęciach. Nie zapominamy przy tym o najważniejszym, czyli całkowitym zanurzeniu w języku, ułatwiającym swobodne porozumiewanie się i naturalne przyswajanie języka.

Metoda ta zbliżona jest do absorbowania mowy w naturalnym środowisku dziecka. Istotne jest dla nas to, aby zajęcia przebiegały w radosnej i dynamicznej atmosferze. Używamy rekwizytów,vkorzystamy z gier i zabaw, aby Twoje dziecko było w stu procentach skupione na danej aktywności i wyciągało z zajęć wszystko, co najlepsze.

Etap II: Young Teens

Ten etap konsekwentnie prowadzony jest ultra skuteczną metodą całkowitego zanurzenia, przypominając tym samym naukę języka w środowisku naturalnym.

Dzięki wyselekcjonowanym materiałom dedykowanym wyłącznie szkołom językowym, dzieci na tym etapie rozwijają wszystkie sprawności językowe – a to z kolei sprawia, że proces nauki w szkole jest znacznie ułatwiony. Na zajęciach wykorzystujemy nie tylko podręczniki, ale także gry, aplikacje oraz nowoczesne pomoce naukowe.

Na tym etapie nasi uczniowie przede wszystkim bez skrępowania mówią w języku angielskim i nie boją się korzystać z niego w życiu codziennym.

Etap III: Przygotowanie do egzaminu ósmoklasisty

Ten kurs kompleksowo i solidnie przygotowuje uczniów do egzaminu na zakończenie podstawówki. Podczas zajęć powtarzamy i systematyzujemy wiedzę zdobytą w szkole oraz uzupełniamy ją i tłumaczymy niezrozumiałe zagadnienia.

Na kursie rozwiązujemy również przykładowe testy językowe i organizujemy dwa próbne egzaminy, pozwalające uczniom zapoznać się ze
specyficzną formułą egzaminacyjną i jeszcze lepiej przygotować do tego bardzo ważnego i bardzo wymagającego wydarzenia.