Zapisy/Cennik – Ignatki

CENNIK OBOWIĄZUJE OD 01.07.2022

 

WOW ENGLISH

RODZAJ KURSU

ILOŚĆ SPOTKAŃ

CENA

MIEJSCE

WOW ENGLISH
(4-6 LAT)

2 RAZY W TYGODNIU PO 35 MINUT (60 LEKCJI)

30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE


Platforma Edukacyjna Wow English + Aplikacja

Dziennik Elektroniczny

WOW ENGLISH
(1-6 KLASA)

1 RAZ W TYGODNIU

2x45MIN (60 LEKCJI)
30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE


Platforma Edukacyjna Wow English + Aplikacja

Dziennik Elektroniczny

YOUNG TEENS

RODZAJ KURSU

ILOŚĆ SPOTKAŃ

CENA

MIEJSCE

YOUNG TEENS
( 5-7 KLASA)

1 RAZ W TYGODNIU
2x45MIN (60 LEKCJI)
30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE

Platforma Edukacyjna Navio + Aplikacja

Dziennik Elektroniczny

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

RODZAJ KURSU

ILOŚĆ SPOTKAŃ

CENA

ZALETY

MIEJSCE

EGZAMIN
ÓSMOKLASISTY

1 RAZ W TYGODNIU

2x45MIN (60 LEKCJI)

30 SPOTKAŃ

240ZŁ

MIESIĘCZNIE

 3 egzaminy próbne

Wsparcie metodyka

Platforma edukacyjna

Dziennik Elektroniczny

MATEMATYKA

RODZAJ KURSU

ILOŚĆ SPOTKAŃ

CENA

OPIS

PRZEDSZKOLE

1 RAZ W TYGODNIU

2x30MIN (60 LEKCJI)
30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE

Pakiet kursanta

Dziennik Elektroniczny

SZKOŁA PODSTATOWA

1 RAZ W TYGODNIU
2x45MIN (60 LEKCJI)
30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE

Pakiet kursanta

Dziennik Elektroniczny

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY

1 RAZ W TYGODNIU
2x45MIN (60 LEKCJI)
30 SPOTKAŃ

240ZŁ/MIESIĘCZNIE

Pakiet kursanta

Dziennik Elektroniczny

  Nazwisko i imię Rodzica/Opiekuna
  Adres zamieszkania Rodzica/Opiekuna
  Adres e-mail
  Numer kontaktowy
  Dodatkowy numer kontaktowy
  Imię i nazwisko dziecka
  Data urodzenia dziecka
  Grupa/Klasa
  Kurs
  Rodzaj kursu